שכבת י"א - י"ב

מטרות:

* גיבוש הקבוצה.

* חינוך לתפקוד עצמאי וחיובי וללקיחת אחריות אישית על חייהם.

* הכנה לקראת הפרידה מהפנימייה, סיום הלימודים ויציאה לחיים עצמאיים.

* מתן דוגמא חיובית לשאר החניכות בפנימייה.

* זיהוי כוחות אצל החניכות והעצמתם.

* מיצוי הפוטנציאל האישי של החניכות בתחומים השונים בפנימייה (לימודי, חברתי וכו').

דרכים להשגת המטרות:

הקפדה על ניהול סדר יום קבוע וברור.

עידוד יוזמות של החניכות.

עידוד ללקיחת תפקידים בקבוצה.

שיתוף פעולה עם ביה"ס.

ניצול אירועים שונים בלו"ז כהזדמנות לגיבוש הקבוצה.
 

תוכנית חברתית

התוכנית החברתית מותאמת לכל שכבת גיל ומבוססת על שני צירים מקבילים.

ציר לוח השנה : חגים אירועים, שבתות וימים חשובים

ציר נושא:  בכל חודש העבודה החינוכית תהיה סביב תוכן מסוים שמוגדר מראש.

התכנים השונים מועברים במגוון מתודות ואמצעי הפעלה שונים המשולבים זה בזה.

התוכנית החברתית מופעלת בשעות אחה"צ והערב, לרוב במועדון הקבוצתי.

התוכנית מהווה חלק חשוב ומשמעותי בסדר היום של החניכות.

נושאים שנתיים: העצמה  אישית, מעורבות וערכיות חברתית.
 
 

שכבת ט'-י'

מטרות:

* גיבוש הקבוצה והיכרות מעמיקה.

* בניית מערכת יחסי אמון עם המדריכה
החדשה והצוות.

* יצירת אווירה של משפחה כשהצוות מהווה מודל.

* פיתוח תוכנית אישית לכל חניכה בתחום הרגשי, החברתי והלימודי.

* מתן מענה לצרכים מיוחדים כגון: אבחון, טיפול נפשי/פסיכולוגי.

* מניעת נשירה.

* חיזוק והעצמת החניכות החלשות, שילובן של החדשות בקבוצה ובמקביל פיתוח והעשרת החזקות.

* שימת דגש על טוהר המילה ועל תרבות הדיבור.

דרכים להשגת המטרות:

עבודה משותפת עם מחנכי הכיתות, מתן עזרה בתחום הלימודי והעלאת החשיבות של רכישת השכלה.

העלאת המודעות של כל חניכות הקבוצה לערכי החברות, עזרה הדדית מתוך רצון והבנה של חיי הקהילה/הקבוצה.

חיזוק הקשר עם חיבור לדמויות בפנימייה.
שילוב חניכות "בעייתיות" על ידי האצלת סמכויות כגון ועדת קבוצה, מתוך העצמת רגש השייכות ותרומה לקבוצה.

פעילויות כלל פנימייתיות והפעילויות הקבוצתיות.

בניית פרויקט התנדבותי של כל החברי הקבוצה, בו הם ייקחו חלק בתרומה לחברה. (בית אבות, מוסד שיקומי-טיפולי או כל גוף אחר אשר הילדים יבחרו וירצה בכך).
 
טלפון
04-8727085
דוא"ל
yeadimschool@gmail.com
כתובת
החקלאים 17, כפר ביאליק, ק.ביאליק