תוכנית חברתית ערכית

רואים אותך במרכז

תוכנית חברתית

 • התוכנית החברתית מותאמת לכל שכבת גיל ומבוססת על שני צירים מקבילים.
 • ציר לוח השנה: חגים אירועים, שבתות וימים חשובים.
 • ציר נושא:  בכל חודש העבודה החינוכית תהיה סביב תוכן מסוים שמוגדר מראש.
 • התכנים השונים מועברים במגוון מתודות ואמצעי הפעלה שונים המשולבים זה בזה.
 • התוכנית החברתית מופעלת בשעות אחה"צ והערב, לרוב במועדון הקבוצתי.
 • התוכנית מהווה חלק חשוב ומשמעותי בסדר היום של החניכות.
 • נושאים שנתיים: העצמה  אישית, מעורבות וערכיות חברתית.
תיכון ופנימיית יעדים
נגן וידאו

שכבת ט'-י'

מטרות:

 • גיבוש הקבוצה והיכרות מעמיקה.
 • בניית מערכת יחסי אמון עם המדריכה החדשה והצוות.
 • יצירת אווירה של משפחה כשהצוות מהווה מודל.
 • פיתוח תוכנית אישית לכל חניכה בתחום הרגשי, החברתי והלימודי.
 • מתן מענה לצרכים מיוחדים כגון: אבחון, טיפול נפשי/פסיכולוגי.
 • מניעת נשירה.
 • חיזוק והעצמת החניכות החלשות, שילובן של החדשות בקבוצה ובמקביל פיתוח והעשרת החזקות.
 • שימת דגש על טוהר המילה ועל תרבות הדיבור.

דרכים להשגת המטרות:

 • עבודה משותפת עם מחנכי הכיתות, מתן עזרה בתחום הלימודי והעלאת החשיבות של רכישת השכלה.
 • העלאת המודעות של כל חניכות הקבוצה לערכי החברות, עזרה הדדית מתוך רצון והבנה של חיי הקהילה/הקבוצה.
 • חיזוק הקשר עם – חיבור לדמויות בפנימייה.
 • שילוב חניכות "בעייתיות" על ידי האצלת סמכויות כגון ועדת קבוצה, מתוך העצמת רגש השייכות ותרומה לקבוצה.
 • פעילויות כלל פנימייתיות והפעילויות הקבוצתיות.
 • בניית פרויקט התנדבותי של כל החברי הקבוצה, בו הם ייקחו חלק בתרומה לחברה. (בית אבות, מוסד שיקומי-טיפולי או כל גוף אחר אשר הילדים יבחרו וירצה בכך).

שכבת י"א - י"ב

מטרות:

 • גיבוש הקבוצה.
 • חינוך לתפקוד עצמאי וחיובי וללקיחת אחריות אישית על חייהם.
 • הכנה לקראת הפרידה מהפנימייה, סיום הלימודים ויציאה לחיים עצמאיים.
 • מתן דוגמא חיובית לשאר החניכות בפנימייה.
 • זיהוי כוחות אצל החניכות והעצמתם.
 • מיצוי הפוטנציאל האישי של החניכות בתחומים השונים בפנימייה (לימודי, חברתי וכו').

דרכים להשגת המטרות:

 • הקפדה על ניהול סדר יום קבוע וברור.
 • עידוד יוזמות של החניכות.
 • עידוד ללקיחת תפקידים בקבוצה.
 • שיתוף פעולה עם ביה"ס.
 • ניצול אירועים שונים בלו"ז כהזדמנות לגיבוש הקבוצה.

תפריט ראשי

דילוג לתוכן